Os datos de carácter persoal que nos faciliten a través desta web serán incorporados a un ficheiro de titularidade municipal cuxa finalidade é a xestión e control de usuarios da plataforma de administración electrónica. Poderán exercitar gratuitamente os dereitos de acceso, rectificación, cancelación e oposición, mediante escrito, acompañado de fotocopia de DNI ou documento equivalente, que poderá ser presentado no Rexistro do Concello, enviado ó Concello de Betanzos, Praza de Galicia S/N, 15.300 – Betanzos, á dirección de correo electrónico [email protected] ou ó fax nº 981776520.